CERES

Programma rusthuis met 93 slaapkamers

Locatie Lauwe, Menen

Status fase 1 uitgevoerd - fase 2 in uitvoering

opdrachtgever OCMW Menen

Fotocredits Kris Dekeijser

De realisatie van het woonzorgcentrum CERES in Lauwe Menen is ter vervaning van het oude Sint-Gerardusrustoord uit 1957 en omvat het bouwen van 93 kamers gelegen op een hoekperceel. Het project is opgebouwd in twee fases waarbij de eerste fase voorziet in de mogelijkheid tot verhuizen van de bewoners van Sint-Gerardus en Indigo zorgcentrum, de tweede fase voorziet in facilitaire ruimtes en een polyvalente ruimte. 

De inplanting en aanpak van het gebouw is enigszins opmerkelijk; er werd niet ingespeeld op een mogelijke uitbreiding van de bewonerscapaciteit, maar  er is wel een verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen voorzien, ingebed in een groene omgeving aan beide straatkanten, wat een verbetering is voor de mobiliteit in de buurt en een kale parkeervlakte vermijdt. De kamers worden rondom  de omsloten binnentuin georganiseerd in quasi vier identieke maar verdraaide volumes. De kamers werden georiënteerd met zicht op de straat en de binnentuin. De kamers op de binnentuin hebben zicht op een aangelegde tuin die doorloopt op een technisch gebouw met een kleine werkplek waardoor zijdelinkse inkijk naar de aangelanden vermeden wordt. Tussen deze vier volumes bevinden zich telkens de gezamenlijke leefruimtes die zicht op de binnentuin bieden en instaan voor een rustige sfeer en aangename oriëntatie binnen het gebouwvolume. De cafetaria en de overige publieke functies bevinden zich in een groter volume dat in verbinding staat met de straatzijde.